เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
Environmental Friendly


จุดเด่น (Highlight) ของระบบ BCOP (Biological Contact Oxidation Process)
o การลงทุนถูกกว่า
o การบำรุงรักษาประหยัดกว่า
o การก่อสร้างเร็วกว่า
o ใช้วัสดุอุปกรณ์ท้องถิ่นหาได้ง่ายกว่า
o ใช้พื้นที่น้อยกว่ามาก/ใช้บุคลากรผู้ควบคุมน้อยและระดับพื้นฐาน
o นอกจากนี้ ยังไม่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นผลดีและส่งเสริมการดำรงอยู่ของสัตว์น้ำ
   สร้างระบบนิเวศน์ทางน้ำให้ดีขึ้นและถาวร  


BWS  is specialized in the implementation of environmental protection technologies.  It is mainly engaged in the design and construction of water environmental projects specially landscape water, canal, river, and lake project.


 
 
Powered by MakeWebEasy.com